Opsigelse af funktionærer

Der skal være en forudgående varsel

Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal være saglig, som hovedregel indledt med en skriftlig advarsel, eller rimelig og ske skriftlig med mindst:

– 1 måneds varsel – inden udløbet af 5 månender
– 3 måneders varsel – inden udløbet af 2 år og 9 måneder
– 4 måenders varsel – inden udløbet af 5 år og 8 måneder
– 5 måneders varsel – inden udløbet af 8 år og 7 måneder
– 6 måneders varsel – efter 8 år og 7 måneders ansættelse

Opsigelse fortsat

Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover 3 måneder, skal en opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale om, at arbejdet er af ren midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover 1 måned, er der intet opsigelsesvarsel.

Ved tidsbegrænset ansættelse gælder samme regler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tilsbegrænsede ansættelsesforhold kan som hovedregel kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold.

Opsigelse fra funktionærens side skal ske skrfitlig med mindst 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, med mindre der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer udover 1 måned.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *