Udviklings- og fokusprojekter

Udviklings- og fokusprojekter kan dreje sig om produktudvikling

Udviklings- og fokusprojekter vil i praksis kunne dreje sig om projektopgaver som produktudvikling, organisations og virksomhedsudvikling, IT-systemudvikling, afsøgning af nye markeder eller at være tænketank for organisationen. I sådanne udviklings- og fokusprojekter gælder vidensdelingsdefinitionen, idet der lægges vægt på inddragelsen af den menneskelige faktor, som grundlaget for udvikling og forandring.

Her er hverken mål eller midler kendt på forhånd, så ressourcebevidstheden er umiddelbart lav, mens der i sagens natur er tale om et højt risikomoment. Her er projektlederen en projektleder, i den forstand at projektet har vide rammer, og der er tale om at forme et projekt mere end at være formand eller koordinator.

Ofte tale om sammensmeltning

I praksis kan det være svært at fastslå om et projekt er af den ene eller den anden type. Ofte vil der være tale om sammensmeltning at to eller alle tre typer. F.eks. kan et projekt tænkes at starte som et forhandlingsprojekt for derefter at gå over til at blive udviklings- og fokusprojekter og endelig slutte som et teknisk projekt.

Eksempel

I en produktionsvirksomhed er der nedsat en projektgruppe, der har til opgave at undersøge årsagerne til de mange sygedage i produktionshallen og at forhandle med parterne om en løsning på problemet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *