Kategoriarkiv: årsregnskab

Årsregnskabsloven – en underlig størrelse.

Årsregnskabsloven er et begreb langt de fleste har stødt på i løbet af deres arbejde, hvis de beskæftiger sig med økonomi. Men hvad er dette egentlig og hvad går den ud på? Kigger man i Wikipedia så er årsregnskabsloven en nem mundfuld dømt ud fra den mængde informationer man finder her. Foretager man dog en søgning i Google på ordet finder man mange sider omkring emnet. Hvis man så efterfølgende kigger nogle af de sider igennem, som kommer frem bliver man hurtig klar over, at årsregnskabsloven er en kompleks størrelse. Revisionshuset KPMG’s udgave af årsregnskabsloven fylder ikke mindre end 800 sider, hvilket er ret meget. Forbehold skal også tages da denne rapport redefineres og omskrives fra år til år. Dette sker for at den altid passer til den aktuelle økonomiske situation. Første udgave blev publiceret i 1981 og er blevet rettet adskillige gange herefter. Hvis du vil danne dig et hurtigt overblik så se Wiki ellers er Revisionssiderne det bedste bud.

Gennemgang af et årsregnskab

Årsregnskabet

Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance, som er opgjort på en bestemt dato, f.eks ved årets slutning. Dertil lægges diverse bemærkninger og kommentarer til de enkelte poster i regnskabet. Bemærkningerne vedlægges kun i nogle regnskaber, og regnskabet opstilles forskelligt alt efter, hvilke type virksomhed man driver. nogle regnskaber er mere detaljerede end andre, og atter andre indeholder helt specielle oplysninger og posteringer, der kun findes i denne ene type regnskaber.

Som sagt består et årsregnskab af en resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen, også kaldet driften, viser virksomhedens indtjening, beregnet som forskellen mellem indtægter og udgifter. De inddeles efter art, som f.eks varesalg, varekøb lønninger og husleje.

Resultatopgørelsen nulstilles hvert år, og der startes forfra fra nul. Akkurat som en personlig selvangivelse, hvor løn og fradrag kun gælder indeværende år. læs mere om årsregnskaber her