Online regnskabsprogram eller offline regnskabsprogram?

Når du skal finde det rigtige regnskabsprogram til din virksomhed skal du først tage stilling til om du skal have et online regnskabsprogram eller et offline regnskabsprogram, fordelen ved online modellen er at du bare skal have en browser med Internetadgang for at kunne se alle dine regnskaber, ulempen er at du skal bruge en browser med internetadgang for at se dine regnskaber.

Det kan naturligvis gå hurtigere hvis du arbejder med et regnskabsprogram der kun skal skrive og hente data fra en database der er på din lokale computer, og du slipper for at være afhængig af at have internet adgang  men det betyder også at du skal sende dit regnskab til din revisor, og at rettelserne du laver efter at have sent regnskabet afsted skal kommunikeres til dem der har en ældre version. Du skal også selv sørge for at tage en backup, og du skal selv opdatere programmet hvis der kommer en ny version eller der er regler der bliver ændret.

Med et online regnskabsprogram får du løst alle disse problemer og du får også i nogle tilfælde gratis support, men ulempen er at du skal betale hver eneste måned fra nu af og i al evighed. Det er klart at det kræver en stabil internet forbindelse, og du skal også finde et online regnskabsprogram der har bevist at du kan have tillid til at de kan passe på dine data.

Valget er ikke nødvendigvis let. Hvad vælger du?

Din lokale revisor til lokal revision der hvor du er

Hvis du har brug for en revisor med baglandet i orden, en revisor der kommer fra et af verdens største revisions firmaer, men gerne vil have et nært forhold til en lokal revisor som skal kunne se dig i øjnene hvor du kommer fra. ja så skulle du måske overveje KPMG revision.

Du kan bla. finde deres lokale kontorer her:

Revisor i København til revision og regnskabs hjælp
Nyborg – Revisor revision og regnskab
Svendborg revision
Grenaa Revisor til revision
Faaborg til revision og regnskabs hjælp
Næstved revision
Hillerød Revisor til revision og regnskabs hjælp
Revisor Esbjerg til revision
revisionsfirma i Odense til revision og regnskab

Fordelen ved at du både har et stort internationalt revisons firma i ryggen, der hvor du er er vel til at få øje på.

Årsregnskabsloven – en underlig størrelse.

Årsregnskabsloven er et begreb langt de fleste har stødt på i løbet af deres arbejde, hvis de beskæftiger sig med økonomi. Men hvad er dette egentlig og hvad går den ud på? Kigger man i Wikipedia så er årsregnskabsloven en nem mundfuld dømt ud fra den mængde informationer man finder her. Foretager man dog en søgning i Google på ordet finder man mange sider omkring emnet. Hvis man så efterfølgende kigger nogle af de sider igennem, som kommer frem bliver man hurtig klar over, at årsregnskabsloven er en kompleks størrelse. Revisionshuset KPMG’s udgave af årsregnskabsloven fylder ikke mindre end 800 sider, hvilket er ret meget. Forbehold skal også tages da denne rapport redefineres og omskrives fra år til år. Dette sker for at den altid passer til den aktuelle økonomiske situation. Første udgave blev publiceret i 1981 og er blevet rettet adskillige gange herefter. Hvis du vil danne dig et hurtigt overblik så se Wiki ellers er Revisionssiderne det bedste bud.

Revision og regnskab – hvor finder du den rigtige revisor i København?

Der er sket en del efter at jeg startede denne blog, jeg er ikke længere Revisor elev, men er nu blevet rigtig revisor 😉

Jeg vil i den forbindelse gerne anbefale TimeVision revisionsvirksomhed i København til alle revisor relaterede opgaver så som regnskab, revision, moms, skat o.s.v.

Arbejdet som revisor lever fuldt ud op til mine forventninger, og jeg er glad for at det blev mit valg for mange år siden at arbejde med skat moms og regnskaber, det er faktisk meget sjovere end folk går og tror 😉

Du kan se mere via:

  • Regnskab i København
  • Revision i København
  • Budget i København
  • Skat, moms & afgifter i København
  • Værdiansættelse af virksomheder i København
  • Generationsskifte i København
  • Køb & salg af virksomheder i København
  • Etablering af virksomheder i København
  • Forretningsudvikling i København

Hvad er el-con?

Det er jo noget underligt noget at der er flere firmaer der heder det samme eler næsten det samme, men der er jo også en del mennesker der har samme navn så måske er det bare sådan det må være når vi menesker skal vælge et navn, vi mangler fantasi og eller de andre gar for svært ved at huske et navn som er grebet helt ud af den blå luft.

Genkendelighed er bestemt et + når man skal sælge noget til folk!!!

Opsigelse af funktionærer

Der skal være en forudgående varsel

Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal være saglig, som hovedregel indledt med en skriftlig advarsel, eller rimelig og ske skriftlig med mindst:

– 1 måneds varsel – inden udløbet af 5 månender
– 3 måneders varsel – inden udløbet af 2 år og 9 måneder
– 4 måenders varsel – inden udløbet af 5 år og 8 måneder
– 5 måneders varsel – inden udløbet af 8 år og 7 måneder
– 6 måneders varsel – efter 8 år og 7 måneders ansættelse læs mere om opsigelse her

Hvordan fungerer virksomhedspant

Hvad er virksomhedspant

Virksomhedspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler. Indehaveren af en erhvervsvirksomhed har for en række aktivtypers vedkommende, der kan være tale om kundetilgodehavender, varelagre, fabriksnye biler, driftsunventar og driftsmateriel, goodwill, domænenavne samt patent- og varemærkerettigheder mv, mulighed for samlet at at underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver. Pantsætningen vil ikke være hinder for, at varelagreet mv. udskilles af virksomheden. På samme måde vil nye aktiver, som virksomheden indkøber, blive omfattet af virksomhedspant. læs mere om virksomhedspant her

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser

Ansoffs vækstmatrix

De fleste virksomheder har som målsætning at opnå vækst, hvilket kan ske gennem udvikling og opbygning af produkter og ydelser.

Ansoffs vækst matrix er en model som opstiller forskellige strategiske muligheder for at skabe den ønskede vækst. Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens produkter og markeder. Både produkter og markeder opdeles i henholdsvis nuværende og nye. Markeder skal i den forbindelse opfattes bredt, således at det både dækker specifikke kundesegmenter og geografiske markeder.

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til eksisterende markeder og kunder kaldes en produktudviklingsstrategi. Produktudviklingsstrategien stiller store krav til udviklings- og produktionsafdelingens fleksibilitet, kreativitet og innovative evner. Udvikling og opbygning af produkter og ydelser er en øget opgavekompleksitet virksomheden skal kunne håndtere.

Diversifikation

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til helt nye kundegrupper og markeder kaldes diversifikation. Ved anvendelse af denne strategi stilles der store krav til virksomhedens evne til at håndtere en øget kompleksitet i såvel omverden som i opgaverne.

En diversifikation indebærer at virksomheden flytter sig på to dimensioner samtidigt. Da Jysk i sin tid bevægede sig ind på rejsemarkedet via Larsen Rejser og da Harboe Bryggeri oprettede en kalkunfarm, var der tale om diversifikation.

Udviklings- og fokusprojekter

Udviklings- og fokusprojekter kan dreje sig om produktudvikling

Udviklings- og fokusprojekter vil i praksis kunne dreje sig om projektopgaver som produktudvikling, organisations og virksomhedsudvikling, IT-systemudvikling, afsøgning af nye markeder eller at være tænketank for organisationen. I sådanne udviklings- og fokusprojekter gælder vidensdelingsdefinitionen, idet der lægges vægt på inddragelsen af den menneskelige faktor, som grundlaget for udvikling og forandring.

Her er hverken mål eller midler kendt på forhånd, så ressourcebevidstheden er umiddelbart lav, mens der i sagens natur er tale om et højt risikomoment. Her er projektlederen en projektleder, i den forstand at projektet har vide rammer, og der er tale om at forme et projekt mere end at være formand eller koordinator. læs mere om udviklings- og fokusprojekter her